Truyện Thiếu Tướng Ế Vợ

FULL

Truyện 40 Ngày Kết Hôn

FULL

Truyện Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

FULL

Truyện Trọn Đời Có Duyên

FULL

Truyện Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

FULL

Truyện Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

FULL

Truyện Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

FULL

Truyện Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

FULL

Truyện Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

FULL

Truyện Kết Hôn Lần Thứ Hai

FULL

Truyện Cấu Kết

FULL

Truyện Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

FULL

Truyện Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

FULL

Truyện Quân Sủng

FULL

Truyện Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

FULL

Truyện Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

FULL

Truyện Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

FULL

Truyện Mùa Đông Dài

FULL

Truyện Bất Lương Quân Hôn

Drop

Truyện Quân Hôn Tỏa Sáng

FULL