Truyện Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

FULL

Truyện Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Drop

Truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Drop

Truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

FULL

Truyện Nửa Đời Quen Thuộc

FULL

Truyện Bầy Hạc

FULL

Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

FULL

Truyện Gả Cho Viên Lãng

FULL

Truyện Nước Chảy Thành Sông

Drop

Truyện Vượt Khuôn

FULL

Truyện Nghiêm! Bên Trái, Quay!

FULL

Truyện Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Drop

Truyện Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

FULL

Truyện Đánh Bại Lính Đặc Chủng

FULL

Truyện Sắc Màu Quân Nhân

FULL

Truyện Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

FULL

Truyện Duyên Đến Là Em

FULL

Truyện Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

FULL

Truyện Con Gái Của Đại Tá

FULL

Truyện Quân Hôn Độc Ái

FULL

Truyện Là Yêu Hay Hận

FULL

Truyện Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

FULL

Truyện Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

FULL

Truyện Quân Môn Sủng Hôn

FULL