Truyện Độc Dược

Chương 3

Truyện Thà Đừng Gặp Gỡ

FULL

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

FULL

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 12

Truyện Mẫu Đơn Chi Luyến

Chương 10

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 58

Truyện Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

FULL

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

FULL

Truyện Theo Đuổi

Chương 11

Truyện Trở Về Để Ngược Anh

Chương 6

Truyện Yêu... Còn Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 3

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 41

Truyện Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Chương 1

Truyện Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

FULL

Truyện Thế Thân - Kenzylisa

FULL

Truyện Tổng Tài Gian Ác

FULL

Truyện Ngã Ba Tình Yêu

FULL

Truyện Thất Ngược Khí Phi

FULL

Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ

FULL

Truyện Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

FULL

Truyện Nữ Giám Đốc Bên Cạnh Binh Vương

Chương 39

Truyện Cầm Tù Tình Yêu: Hận Là Cách Tôi Yêu Em

Chương 3

Truyện Hồi Sinh Tình Yêu

Chương 1