Truyện Úc Nhiễm Trần

FULL

Truyện Đạp Ca Hành

Chương 5

Truyện Thâm Hải Trường Miên

FULL

Truyện Sương Mù Vây Thành

Chương 36

Truyện Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

FULL

Truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

FULL

Truyện Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 70

Truyện Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

FULL

Truyện Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

FULL

Truyện Phượng Tù Hoàng

FULL

Truyện Ép Yêu 100 Ngày

FULL

Truyện Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

FULL

Truyện Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

FULL

Truyện Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

FULL

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Truyện Tương Tư Mùa Đào Nở

Chương 3

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Truyện Chú À! Đừng Nên Thế! - Quyển 2

Chương 200

Truyện Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Chương 3

Truyện Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

FULL

Truyện Du Thái Hoa

FULL

Truyện Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Chương 18

Truyện Gió Đông Tiều Tụy

FULL

Truyện Ám Chiến Tâm Huyền

FULL