Truyện Sương Mù Vây Thành

Chương 28

Truyện Kế Thê

Chương 259

Truyện Hoang Đường

Chương 43

Truyện Chú À! Đừng Nên Thế! - Quyển 2

Chương 67

Truyện Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Chương 17

Truyện Cô Vợ Tình Nhân

Chương 4

Truyện Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 1

Truyện Độc Dược

Chương 3

Truyện Du Thái Hoa

Chương 27

Truyện Thà Đừng Gặp Gỡ

FULL

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 123

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 12

Truyện Mẫu Đơn Chi Luyến

Chương 10

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 58

Truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

FULL

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

FULL

Truyện Theo Đuổi

Chương 11

Truyện Trở Về Để Ngược Anh

Chương 6

Truyện Yêu... Còn Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 3

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 41

Truyện Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

Chương 1

Truyện Thế Thân - Kenzylisa

FULL

Truyện Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 117