Truyện Ám Hương

Chương 41

Truyện Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 16

Truyện Chu Sa

Chương 23

Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

FULL

Truyện Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

FULL

Truyện Ông Xã Lấy Vợ Hai

FULL

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 39

Truyện Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội

FULL

Truyện Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 254

Truyện Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 31

Truyện Công Lược Tra Công

Chương 31

Truyện Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 4

Truyện Đã Từng Có Kẻ Ngốc Thương Em

FULL

Truyện Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Chương 124

Truyện Tình Yêu Bạo Lực Của Gian Xảo Nam Nhân

Chương 2

Truyện Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 37

Truyện Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 2402

Truyện Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

FULL

Truyện Chấp Niệm Yêu

Chương 31

Truyện Kinh Vân

FULL

Truyện Một Chuyện Xưa

FULL

Truyện Vệ Linh Phong

FULL

Truyện Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Chương 8

Truyện Ảnh Đế Đại Nhân Đừng Chạy!

Chương 3