Truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

FULL

Truyện Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 70

Truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

FULL

Truyện Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

FULL

Truyện Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

FULL

Truyện Phượng Tù Hoàng

FULL

Truyện Ép Yêu 100 Ngày

FULL

Truyện Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

FULL

Truyện Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

FULL

Truyện Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

FULL

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Truyện Tương Tư Mùa Đào Nở

Chương 3

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Truyện Chú À! Đừng Nên Thế! - Quyển 2

Chương 200

Truyện Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Chương 3

Truyện Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

FULL

Truyện Du Thái Hoa

FULL

Truyện Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Chương 18

Truyện Gió Đông Tiều Tụy

FULL

Truyện Ám Chiến Tâm Huyền

FULL

Truyện Em Đi Rồi, Anh Có Nhớ...?

Chương 1

Truyện Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 69

Truyện Bà Xã Anh Yêu Em (Ngược + H)'

Chương 1

Truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 471