Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 4

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 23

Truyện Cùng Con Dẫn Vợ Về

Chương 6

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 44

Truyện Vật Trong Tay

Chương 15

Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 90

Truyện Tứ Đại Học Đường

Chương 34

Truyện Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 33

Truyện Xin Em Đừng Buông Tay

Chương 36

Truyện Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 32

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 33

Truyện Không Đường Thối Lui

FULL

Truyện Sập Bẫy Tình Của Anh

Chương 14

Truyện Tránh Sủng

Chương 167

Truyện Trái Cấm Thơ Ngây

FULL

Truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 3

Truyện Chú À! Chia Tay Đi

FULL

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 107

Truyện Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 57

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 44

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 20

Truyện Lọt Cung Cấm

Chương 11

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 84