Truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 180

Truyện Hào Môn Vạn Tỷ: Tình Yêu Nồng Nhiệt Của BOSS Lạnh Lùng

Chương 108

Truyện Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

FULL

Truyện Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

FULL

Truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 55

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 17

Truyện Hoang Đường

Chương 46

Truyện Đắc Kỷ

Chương 7

Truyện Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 154

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 50

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 144

Truyện Cưới Lâu Sẽ Hợp

Chương 31

Truyện Tự Mình Nuôi Sói

Chương 49

Truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 27

Truyện Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 33

Truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 371

Truyện Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 157

Truyện Bần Cùng Quý Công Chúa

FULL

Truyện Chuyện Cũ Của Bạch Dương

FULL

Truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 113

Truyện Hỉ Doanh Môn

Chương 256

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 29

Truyện Linh Hồn Mê Đắm

Chương 10

Truyện Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 23