Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 90

Truyện Người Tình Độc Quyền

Chương 31

Truyện Thanh Hành Đăng

Chương 17

Truyện Chỉ Vì Một Người

Chương 30

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 32

Truyện Người Yêu Biến Hình

FULL

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 53

Truyện Dược Yêu - Phi Yến

Chương 40

Truyện Ông Xã Phúc Hắc Cưng Chiều Bà Xã

Chương 19

Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 22

Truyện Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 12

Truyện Sát Thủ Vương Phi

Chương 80

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 69

Truyện Ngô Gia Kiều Thê

Chương 125

Truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 119

Truyện Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 40

Truyện Sủng Phi Của Hắc Đế

FULL

Truyện Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

FULL

Truyện Ngài Cừu Đen

FULL

Truyện Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!!

FULL

Truyện Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)

FULL

Truyện Khóa Quân Tâm

FULL

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chương 29

Truyện Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 62