Truyện Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

FULL

Truyện Ngủ Cùng Sói

FULL

Truyện Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa

FULL

Truyện Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

FULL

Truyện Ngại Gì Lên Giường

FULL

Truyện Quân Sư Vương Phi

FULL

Truyện Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

FULL

Truyện Đêm Mưa: Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

FULL

Truyện Có Chạy Đằng Trời

FULL

Truyện Đạo Tình

FULL

Truyện Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

FULL

Truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

FULL

Truyện Quân Cưới

FULL

Truyện Mùa Đông Dài

FULL

Truyện Người Yêu Của Triều Tịch

FULL

Truyện Như Anh Yêu Em

Drop

Truyện Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

FULL

Truyện Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

FULL

Truyện Bất Lương Quân Hôn

Drop

Truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

FULL

Truyện Song Phu Tranh Sủng

Drop

Truyện Cá Cược Em Yêu

Drop

Truyện Chồng À Anh Thật Quái Gở

FULL

Truyện Chẳng Qua Là Bạn Giường

Drop