Truyện Lãnh Thiếu Sủng Vợ

FULL

Truyện Chú À! Chia Tay Đi

FULL

Truyện Trời Sinh Một Đôi - Đam Mỹ

FULL

Truyện Tiểu Ôn Nhu

Chương 18

Truyện Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Chương 32

Truyện Nảy Mầm

Chương 6

Truyện Người Yêu Nhỏ

FULL

Truyện Lồng Giam Và Dương Cầm

Chương 20

Truyện Móc Bùn Và Cá Nhỏ

FULL

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 30

Truyện Lọt Cung Cấm

Chương 11

Truyện Vật Trong Tay

Chương 15

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 4

Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Chương 41

Truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 26

Truyện Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 35

Truyện Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 9

Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 20

Truyện Lục Giới Phong Thần

Chương 29

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 36

Truyện Loạn Thế Bá Chủ

Chương 29

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 21