Truyện Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 13

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 50

Truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

Chương 17

Truyện Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Chương 93

Truyện Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Chương 36

Truyện Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

FULL

Truyện Tâm Sự Thi Thể

FULL

Truyện Tức Phụ Cùng Thương

FULL

Truyện Hải Nhi Tử

FULL

Truyện Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 72

Truyện Hệ Thống Tà Đạo

Chương 30

Truyện Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Chương 14

Truyện Nữ Tổng Thống

Chương 22

Truyện Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

FULL

Truyện Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

FULL

Truyện Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Chương 22

Truyện Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Chương 9

Truyện Bất Tử Võ Tôn

Chương 9

Truyện Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư

Chương 40

Truyện Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 9

Truyện Tôi Của Khi Ấy

FULL

Truyện Chúc Anh Hạnh Phúc

FULL

Truyện Nguyệt Hoa Như Sí

FULL

Truyện Cổ Quốc Tình Sự

FULL