Truyện Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy

Chương 5

Truyện Mua Được Tiểu Đào Thê [18+]

Chương 20

Truyện Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ

FULL

Truyện Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 18

Truyện Quan Hệ Bí Ẩn

FULL

Truyện Quản Gia - Kha Hải Tình

FULL

Truyện Hôn Thê Nỗi Loạn

Chương 4

Truyện Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

FULL

Truyện Ngày Sau Hãy Nói

Chương 34

Truyện Trở Lại Những Năm 80

Chương 51

Truyện Bạch Thiên

FULL

Truyện Giáo Chủ Thích Làm Nũng Nhà Ta

FULL

Truyện Giang Nam Chi Toái Mộng

FULL

Truyện Giang Nam Chi Tịch Nhan

FULL

Truyện Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

FULL

Truyện Có Phải Đằng Ấy Thích Tui Hông?

FULL

Truyện Thiên Huy! Anh Là Đồ Đáng Ghét

Chương 10

Truyện 99 Ngày Yêu Anh

Chương 34

Truyện Ái Tình Thật Vĩ Đại (Tình Yêu Thật Vĩ Đại)

FULL

Truyện Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

FULL

Truyện Dính Em Thật Chặt

Chương 9

Truyện Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

FULL

Truyện Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

FULL

Truyện Tàu Điện Ngầm Bắc Kinh Tuyến Số 1

FULL