Truyện Hùng Thụ Đương Tự Cường

Chương 21

Truyện Mua Nam Thê

FULL

Truyện Nguyên Nhược Ngữ

FULL

Truyện Phá Vỡ Truyền Thuyết

FULL

Truyện Cùng Anh Làm Ấm Giường

Chương 1

Truyện Phương Pháp Ôn Nhu Nuôi Dưỡng Nhân Loại

FULL

Truyện Có Anh Bên Đời

Chương 2

Truyện A Khánh

FULL

Truyện Giám Đốc Đại Nhân, Ta Có Đắc Tội Với Ngài Sao?

Chương 3

Truyện Bích Lạc Hoàng Tuyền (Họa Ảnh)

FULL

Truyện Theo Đuổi

Chương 3

Truyện Vấn Tiên

Q. 1 - Chương 17

Truyện Nếu Có Mùa Hoa Nở

Chương 1

Truyện Ngộ Không Truyện

Chương 10

Truyện Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 35

Truyện Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Chương 16

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 29

Truyện Tiên Du Chiến Quốc

Chương 3

Truyện Ánh Dương Ấm Áp

Chương 10

Truyện Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Chương 5

Truyện Crush Của Tôi Bá Đạo

Chương 19

Truyện (Thanh Xà) Lòng Ta

Chương 23

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 48

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 23