Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 3

Truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

FULL

Truyện Phong Du Lạc One Piece

Chương 98

Truyện Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 115

Truyện Diên Vĩ Nở Rộ

Chương 1

Truyện Tấm Cám Nghiệt Duyên Truyện

Chương 4

Truyện Máy Bay Giấy

Chương 9

Truyện Chân Ma

Chương 1

Truyện Này Cậu Ơi! Hình Như Tớ Thích Cậu Rồi Đấy.

Chương 7

Truyện Ngô Gia Kiều Thê

Chương 56

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 17

Truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 14

Truyện Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Chương 9

Truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 4

Truyện Người Giải Mã Tử Thi

FULL

Truyện Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

FULL

Truyện Tình Không Dao Động

Chương 10

Truyện Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 55

Truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 11

Truyện Y phẩm cuồng phi

Chương 3

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 22

Truyện Như Hình Với Bóng

Chương 3

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 20

Truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 30