Truyện Cô Nàng Tí Hon

FULL

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 84

Truyện Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 105

Truyện Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

FULL

Truyện Chúng Ta Là Của Nhau

FULL

Truyện Cho Anh Được Yêu Em

FULL

Truyện Luôn Luôn Có Nhau

FULL

Truyện Hoa Mộng Trần Gian

FULL

Truyện Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

FULL

Truyện Mị Hoan

FULL

Truyện Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

FULL

Truyện Mộc Lan Đi Theo Kỹ

FULL

Truyện Hươu Lạc Lối

FULL

Truyện Anh Cần Em

Chương 3

Truyện Mua Một Tặng Hai

FULL

Truyện Treo Cờ

Chương 5

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 10

Truyện Sesshomaru… Ta Yêu Ngươi Có Được Không?

Chương 43

Truyện Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

FULL

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 11

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 6

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo

Chương 1

Truyện Một Đường Núi Sông

FULL

Truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng!

Chương 12