Truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 12

Truyện Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 9

Truyện Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 14

Truyện Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 12

Truyện Ngươi Là Người Của Ta

FULL

Truyện Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 17

Truyện Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 25

Truyện Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 61

Truyện Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

FULL

Truyện Ăn Trộm Gà

FULL

Truyện Một Hồi Vợ Chồng

FULL

Truyện Thiên Hoàng Quý Trụ

FULL

Truyện Thanh Xuân Đã Qua

Chương 12

Truyện Thiên La Địa Võng

FULL

Truyện Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

FULL

Truyện Không Sao, Anh Nuôi Em

FULL

Truyện Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

FULL

Truyện Phượng Thấm

FULL

Truyện Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

FULL

Truyện Mau Nói Em Yêu Anh

FULL

Truyện Thất Hữu Bất Trực

FULL

Truyện Thanh Sơn Thuỷ Linh Chi Ôn Dụ Thiên

FULL

Truyện Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

FULL

Truyện Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

FULL