Truyện Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Chương 21

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Chương 26

Truyện Không Hối

FULL

Truyện Tâm Phế

Chương 20

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 46

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 10

Truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 13

Truyện Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

Chương 190

Truyện Thái Sơ

Chương 35

Truyện Thần Điêu Đại Bịp

Chương 23

Truyện Truyền Thuyết Ác Thần

Chương 3

Truyện Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Chương 2

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi

Chương 36

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 20

Truyện Bí Thư Tỉnh Ủy

FULL

Truyện Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

FULL

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em

Chương 15

Truyện Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

FULL

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Cấm Dục

Chương 20

Truyện Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 32

Truyện Nợ Tình

Chương 51