Truyện Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 14

Truyện Hoàng Thượng Lạnh Lùng Chỉ Yêu Hoàng Hậu Chí Tôn

Chương 1

Truyện _Tình Dược_

Chương 2

Truyện Tử Tiệp, Xin Đừng Xa Tôi! - Nhất Nhất

Chương 16

Truyện Chỉ Cần Chân Thành Sẽ Có Được Tất Cả

Chương 10

Truyện Cưỡng Giam

FULL

Truyện Hành Trình Tán Đổ Crush

FULL

Truyện Học Đường Nổi Loạn

Chương 7

Truyện Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 12

Truyện Xuyên Không Chi Bá Đạo Hoàng Hậu

Chương 6

Truyện Khoảng Lặng Góc Đời

Chương 6

Truyện Xuyên Vào Thám Tử Lừng Danh Conan... Quyết Làm Người Qua Đường

Chương 7

Truyện Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 70

Truyện Nhất Kiếm Võ Đế

Chương 9

Truyện (Fanfiction KaiShin) Kiêu Căng và Ngạo Mạn

Chương 6

Truyện Phong Vân Tế Hội

FULL

Truyện Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 1

Truyện Kiều Y Có Độc

Chương 2

Truyện Điền Viên Mật Sủng

Chương 1

Truyện Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Chương 1

Truyện Mộng Du Thiên Hạ

Chương 1

Truyện Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Chương 2

Truyện Bảo Bối Sát Thủ: Cố Thiếu Dưỡng Thành

Chương 6

Truyện [TFBOYS] Hôn Ước Với Nam Thần

Chương 7