Truyện Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 20

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Truyện Nhất Mộng Tình Ca

Chương 5

Truyện Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Chương 10

Truyện Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 26

Truyện Lạc Thần

Chương 36

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 3

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 101

Truyện Truy Thần Chi Đạo

Chương 8

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 52

Truyện Hồ Đế

Chương 2

Truyện Hỏa Xích Đế Vương

Chương 5

Truyện Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

FULL

Truyện Thuần

FULL

Truyện Phượng Hoàng Trở Về

FULL

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 82

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Chương 1

Truyện May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

Chương 5

Truyện Bí Mật Nóng Bỏng

Chương 19

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 31

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 33

Truyện Trở Về Tuổi Mười Bảy

FULL

Truyện Tráo Huyết

FULL

Truyện Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

FULL