Truyện Trúc Mã Tương Thanh Mai

FULL

Truyện Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ

FULL

Truyện Thoáng Qua

FULL

Truyện Mob-World Game

FULL

Truyện Trêu Chọc

FULL

Truyện Nghịch Long

FULL

Truyện Mười Lăm Năm

FULL

Truyện Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

FULL

Truyện Cỏ Đoạn Trường

FULL

Truyện Đắng Và Ngọt

FULL

Truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

FULL

Truyện Tẩm Thất Mỹ Lang

FULL

Truyện [Hp Đồng Nhân/lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

FULL

Truyện Tiến Công Sủng Phi

FULL

Truyện Đường Đột Mỹ Nhân

FULL

Truyện Bảy Kiếp

FULL

Truyện Đại Hiệp Hồn

FULL

Truyện Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

FULL

Truyện Phế Hậu

FULL

Truyện Quốc Vương Và Gương Thần

FULL

Truyện Cẩm Y Xuân Thu

FULL

Truyện Thêm Một Lần Yêu

FULL

Truyện Trốn Ư ? Em Quá Ngây Thơ Rồi

FULL

Truyện Kim Ốc Tàng Phi

FULL