Truyện Soul Come Back

Chương 12

Truyện Ác Linh Quốc Gia 2

Q. 1 - Chương 12

Truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Q. 3 - Chương 47

Truyện Lớp Học Kinh Dị

Chương 102

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 27

Truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

FULL

Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 17

Truyện The Khải Huyền

Chương 64

Truyện Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

FULL

Truyện Hang Động Kinh Khủng

Chương 25

Truyện Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 17

Truyện Zoo

FULL

Truyện Nước Mắt Zombie

Chương 3

Truyện Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 45

Truyện Mưu Sát

FULL

Truyện Cô Gái Trên Tàu

Drop

Truyện Tổ Trọng Án

FULL

Truyện Người Kể Chuyện

Chương 16

Truyện Cánh Cửa

Q. 2 - Chương 8

Truyện Sắc Đẹp Chết Người

FULL

Truyện Cái Chết Trần Trụi

FULL

Truyện Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Drop

Truyện Người Vợ Ma

FULL

Truyện Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Drop