Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 11

Truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 40

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 45

Truyện Ác Linh Quốc Gia 2

Q. 1 - Chương 52

Truyện Lớp Học Kinh Dị

Chương 104

Truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

FULL

Truyện Soul Come Back

Chương 18

Truyện Cánh Cửa

Q. 3 - Chương 5

Truyện Ebolavior

Chương 32

Truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

FULL

Truyện The Khải Huyền

Chương 64

Truyện Hang Động Kinh Khủng

Chương 25

Truyện Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 17

Truyện Zoo

FULL

Truyện Nước Mắt Zombie

Chương 3

Truyện Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 45

Truyện Mưu Sát

FULL

Truyện Cô Gái Trên Tàu

Chương 41

Truyện Tổ Trọng Án

FULL

Truyện Người Kể Chuyện

Chương 16

Truyện Sắc Đẹp Chết Người

FULL

Truyện Cái Chết Trần Trụi

FULL

Truyện Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Drop

Truyện Người Vợ Ma

FULL