Truyện Hang Động Kinh Khủng

Chương 22

Truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Quyển 1 - Chương 12

Truyện Nước Mắt Zombie

Chương 3

Truyện Lớp Học Kinh Dị

Chương 101

Truyện Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 45

Truyện Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 13

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Quyển 3 - Chương 4

Truyện Mưu Sát

Chương 52

Truyện Cô Gái Trên Tàu

Drop

Truyện Tổ Trọng Án

FULL

Truyện Người Kể Chuyện

Chương 16

Truyện Cánh Cửa

Quyển 2 - Chương 8

Truyện Sắc Đẹp Chết Người

FULL

Truyện Cái Chết Trần Trụi

FULL

Truyện Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Drop

Truyện Người Vợ Ma

FULL

Truyện Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Drop

Truyện Đại Mạc Thương Lang

FULL

Truyện Hãy Tắt Đèn Và Đọc

FULL

Truyện Độc Giả Thứ 7

FULL

Truyện Nhật Ký Sau Khi Chết

Drop

Truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Drop

Truyện Máu Hiếm

FULL

Truyện Bách Quỷ Tập

FULL