Truyện Tu Ma Đấu Thương Khung

Chương 3

Truyện 108 Tinh Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 36

Truyện Sư Phụ Là Phu Quân

Chương 1

Truyện Cuồng Vũ Phong Vân

Chương 1

Truyện Lung Linh Tán

FULL

Truyện Đăng Phong Thành Thần

Chương 35

Truyện Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Chương 2

Truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

FULL

Truyện Tương Tư Hữu Hại

FULL

Truyện Hệ Thống Tà Đạo

Chương 30

Truyện Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 10

Truyện Võ Đạo Bá Chủ

Chương 29

Truyện Áp Chót Bảng Giang Hồ

Chương 20

Truyện Cẩu Huyết Trùng Thiên

Chương 7

Truyện Y Thống Giang Sơn

Q. 1 - Chương 220

Truyện Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Chương 13

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 14

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 654

Truyện Hỗn Thiên Giới

Chương 26

Truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Chương 11

Truyện Thanh Niên Óc Chó

FULL

Truyện Đao Trung Chi Vương

Chương 30

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 401

Truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

Chương 107