Truyện Ma Quỷ Lộ

Chương 99

Truyện Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 12

Truyện Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

FULL

Truyện Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 47

Truyện Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 16

Truyện Tây Du Nhất Mộng

Chương 163

Truyện Tru Tiên 2

Chương 128

Truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

FULL

Truyện Ma Đao Lệ Ảnh

FULL

Truyện Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 20

Truyện Hắc Ám Văn Minh

Q. 8 - Chương 39

Truyện Kiều Thê Như Vân

FULL

Truyện Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

FULL

Truyện Linh Sát

FULL

Truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

FULL

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 205

Truyện Cận Chiến Pháp Sư

Drop

Truyện Y Thống Giang Sơn

Q. 1 - Chương 203

Truyện Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 400

Truyện 108 Thiếu Nữ Lương Sơn

FULL

Truyện Diễm Tu

FULL

Truyện Thanh Gươm Hổ Phách

Drop

Truyện Biên Niên Sử An Nam

FULL

Truyện Say Mộng Giang Sơn

FULL