Truyện Võ Lâm Tĩnh Hải

Q. 1 - Chương 52

Truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 116

Truyện Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Chương 10

Truyện Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 37

Truyện Đế Vương Công Lược

FULL

Truyện Quyền Bính

Chương 24

Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 84

Truyện Duyên Truyền Kiếp

Chương 7

Truyện Chiến Vô Tận

Chương 100

Truyện Đế Tôn

FULL

Truyện Tri Huyện Giả Mạo

Chương 18

Truyện Nhân Thần

Chương 8

Truyện Võ Phá Thiên Hạ

Chương 20

Truyện Lạc Hồng Ký

Chương 101

Truyện Phế Thiên

Chương 17

Truyện Ma Quỷ Lộ

Chương 99

Truyện Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 12

Truyện Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

FULL

Truyện Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 47

Truyện Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 16

Truyện Tây Du Nhất Mộng

Chương 163

Truyện Tru Tiên 2

Chương 128

Truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

FULL