Truyện Duyên Truyền Kiếp

Chương 7

Truyện Chiến Vô Tận

Chương 100

Truyện Đế Tôn

FULL

Truyện Tri Huyện Giả Mạo

Chương 18

Truyện Nhân Thần

Chương 8

Truyện Võ Phá Thiên Hạ

Chương 20

Truyện Lạc Hồng Ký

Chương 101

Truyện Phế Thiên

Chương 17

Truyện Ma Quỷ Lộ

Chương 99

Truyện Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 12

Truyện Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

FULL

Truyện Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 47

Truyện Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 16

Truyện Tây Du Nhất Mộng

Chương 163

Truyện Tru Tiên 2

Chương 128

Truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

FULL

Truyện Ma Đao Lệ Ảnh

FULL

Truyện Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 20

Truyện Hắc Ám Văn Minh

Q. 8 - Chương 39

Truyện Kiều Thê Như Vân

FULL

Truyện Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

FULL

Truyện Linh Sát

FULL

Truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

FULL

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 205