Truyện Thiến Nam U Hồn

Chương 11

Truyện Võ Phá Thiên Hạ

Chương 20

Truyện Lạc Hồng Ký

Chương 101

Truyện Phế Thiên

Chương 17

Truyện Ma Quỷ Lộ

Chương 99

Truyện Bách Biến Dạ Hành

Chương 120

Truyện Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Drop

Truyện Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

FULL

Truyện Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 47

Truyện Chinh Chiến

Chương 183

Truyện Võng Du Thần Ma

Chương 45

Truyện Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 16

Truyện Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 249

Truyện Thiên Tống

Chương 392

Truyện Tây Du Nhất Mộng

Chương 163

Truyện Tru Tiên 2

Chương 128

Truyện Thâu Hương

Chương 31

Truyện Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

FULL

Truyện Ma Đao Lệ Ảnh

FULL

Truyện Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 20

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 5

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 404

Truyện Hắc Ám Văn Minh

Quyển 8 - Chương 39

Truyện Kiều Thê Như Vân

FULL