Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 214

Truyện Đông Cung Chi Chủ

Chương 151

Truyện Hồng Bào Quái Nhân

FULL

Truyện Sinh Ly Tử Biệt

Chương 12

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL

Truyện Thiên Hiệp Tình

Chương 10

Truyện Võ Đạo Ngàn Năm

Chương 6

Truyện Thông Thiên Đại Thánh

FULL

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

FULL

Truyện Tham Thiên

Chương 30

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 7

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Đế Trụ

Chương 125

Truyện Hắc Nho

FULL

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Lưu Manh Lão Sư

FULL

Truyện Tuần Thú Đại Minh

Chương 46

Truyện Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 12

Truyện Long Phù

Chương 925

Truyện Ngược Về Thời Minh

FULL

Truyện Khai Quốc Công Tặc

FULL