Truyện Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2151

Truyện Hòa Thân Tân Truyện

FULL

Truyện Đại Tần Bá Nghiệp

FULL

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 114

Truyện Đông Cung Chi Chủ

Chương 146

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Chương 635

Truyện Uy Chấn Cương Tộc

Chương 84

Truyện Tế Luyện Sơn Hà

Chương 4

Truyện Việt Giới Tu Linh

Chương 15

Truyện Võ Lâm Tĩnh Hải

Q. 1 - Chương 52

Truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 116

Truyện Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Chương 10

Truyện Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 37

Truyện Đế Vương Công Lược

FULL

Truyện Quyền Bính

Chương 24

Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 84

Truyện Duyên Truyền Kiếp

Chương 7

Truyện Chiến Vô Tận

Chương 100

Truyện Tri Huyện Giả Mạo

Chương 18

Truyện Nhân Thần

Chương 8

Truyện Võ Phá Thiên Hạ

Chương 20

Truyện Lạc Hồng Ký

Chương 101

Truyện Phế Thiên

Chương 17