Truyện Thiên Tống

FULL

Truyện Thiên Hạ Kiêu Hùng

FULL

Truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

FULL

Truyện Thâu Hương

Chương 39

Truyện Ma Thiên Ký

FULL

Truyện Thiết Huyết Đại Minh

FULL

Truyện Đan Khí Thần Tôn

Chương 91

Truyện Man Hoang Hành

Chương 77

Truyện Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2151

Truyện Hòa Thân Tân Truyện

FULL

Truyện Đại Tần Bá Nghiệp

FULL

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 114

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Chương 635

Truyện Uy Chấn Cương Tộc

Chương 84

Truyện Tế Luyện Sơn Hà

Chương 4

Truyện Việt Giới Tu Linh

Chương 15

Truyện Võ Lâm Tĩnh Hải

Q. 1 - Chương 52

Truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 116

Truyện Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Chương 10

Truyện Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 37

Truyện Đế Vương Công Lược

FULL

Truyện Quyền Bính

Chương 24

Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 84