Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 114

Truyện Đông Cung Chi Chủ

Chương 146

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Chương 635

Truyện Uy Chấn Cương Tộc

Chương 84

Truyện Tế Luyện Sơn Hà

Chương 4

Truyện Việt Giới Tu Linh

Chương 15

Truyện Võ Lâm Tĩnh Hải

Quyển 1 - Chương 52

Truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 116

Truyện Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Chương 12

Truyện Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Chương 10

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 55

Truyện Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 37

Truyện Đế Vương Công Lược

FULL

Truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 195

Truyện Quyền Bính

Chương 24

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 4

Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

FULL

Truyện Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 84

Truyện Duyên Truyền Kiếp

Chương 7

Truyện Vô Hạn Phong Lưu

Chương 89

Truyện Chiến Vô Tận

Chương 100

Truyện Tham Thiên

Chương 9

Truyện Tri Huyện Giả Mạo

Chương 18

Truyện Nhân Thần

Chương 8