Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 654

Truyện Hắc Ám Thần Đế

Chương 25

Truyện Hỗn Thiên Giới

Chương 26

Truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Chương 11

Truyện Thanh Niên Óc Chó

FULL

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 16

Truyện Đao Trung Chi Vương

Chương 30

Truyện Cực Võ

Chương 330

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 401

Truyện Vú Nuôi Của Rồng

Chương 8

Truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

Chương 107

Truyện Thiên Ảnh

Chương 126

Truyện Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

FULL

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 189

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1998

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 321

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 37

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử

FULL

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

FULL

Truyện Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

FULL

Truyện Điền Môn Danh Hoa

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 62