Truyện Tham Thiên

Chương 30

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 7

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Đế Trụ

Chương 125

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 430

Truyện Bắc Tống Phong Lưu

FULL

Truyện Hắc Nho

FULL

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Lưu Manh Lão Sư

FULL

Truyện Tuần Thú Đại Minh

Chương 46

Truyện Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 12

Truyện Long Phù

Chương 925

Truyện Ngược Về Thời Minh

FULL

Truyện Khai Quốc Công Tặc

FULL

Truyện Phù Thiên Ký

Chương 261

Truyện Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

FULL

Truyện Đại Quốc Tặc

FULL

Truyện Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 517

Truyện Ma Thần Thiên Quân

Chương 389

Truyện Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

Chương 13

Truyện Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 173

Truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Chương 34