Truyện Long Phù

Chương 869

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 39 - Chương 2

Truyện Phù Thiên Ký

Chương 184

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 124

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 129

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

Chương 12

Truyện Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 469

Truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

FULL

Truyện Thiên Tống

FULL

Truyện Vô Hạn Phong Lưu

Chương 96

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 841

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 13

Truyện Ma Thần Thiên Quân

Chương 347

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 8

Truyện Thâu Hương

Chương 35

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 22

Truyện Bách Biến Dạ Hành

Chương 126

Truyện Thiên Ảnh

Chương 31

Truyện Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 173

Truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Chương 32

Truyện Thiết Huyết Đại Minh

FULL

Truyện Đan Khí Thần Tôn

Chương 91

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 153

Truyện Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 166