Truyện Tử Dương

Chương 315

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 515

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 16

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 57

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1239

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 51 - Chương 19

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 181

Truyện Đao Trung Chi Vương

Chương 30

Truyện Cực Võ

Chương 330

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 401

Truyện Vú Nuôi Của Rồng

Chương 8

Truyện Xuyên Không Ỷ Thiên

Chương 107

Truyện Thiên Ảnh

Chương 126

Truyện Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

FULL

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 189

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 40

Truyện Y Thống Giang Sơn

Q. 1 - Chương 219

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1998

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 647

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 321

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 37

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử

FULL

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269