Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 57

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

Chương 15

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 45 - Chương 2

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 429

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 35

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 100

Truyện Kiếm Đạo Độc Thần

FULL

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 176

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 884

Truyện Tham Thiên

Chương 21

Truyện Lưu Manh Lão Sư

FULL

Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Truyện Tuần Thú Đại Minh

Chương 46

Truyện Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 12

Truyện Long Phù

Chương 925

Truyện Ngược Về Thời Minh

FULL

Truyện Khai Quốc Công Tặc

FULL

Truyện Phù Thiên Ký

Chương 261

Truyện Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

FULL

Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

FULL

Truyện Bắc Tống Phong Lưu

FULL

Truyện Đại Quốc Tặc

FULL