Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 976

Truyện Tử Dương

Chương 188

Truyện Thiên Hiệp Tình

Chương 10

Truyện Võ Đạo Ngàn Năm

Chương 6

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 47 - Chương 13

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 180

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 61

Truyện Tham Thiên

Chương 30

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 7

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 39

Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Đế Trụ

Chương 125

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 430

Truyện Bắc Tống Phong Lưu

FULL

Truyện Hắc Nho

FULL

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 100

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Lưu Manh Lão Sư

FULL

Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

FULL