Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 925

Truyện Tử Dương

Chương 141

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 46 - Chương 8

Truyện Tham Thiên

Chương 23

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

Chương 15

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 39

Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Đế Trụ

Chương 125

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 430

Truyện Bắc Tống Phong Lưu

FULL

Truyện Hắc Nho

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 58

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 6

Truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

FULL

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 100

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 176

Truyện Lưu Manh Lão Sư

FULL

Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Truyện Tuần Thú Đại Minh

Chương 46

Truyện Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 12