Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1176

Truyện Tử Dương

Chương 284

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 437

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 51 - Chương 6

Truyện Y Thống Giang Sơn

Q. 1 - Chương 211

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 182

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 166

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 54

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1998

Truyện Thiên Ảnh

Chương 121

Truyện Cực Võ

Chương 286

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 39

Truyện Đao Trung Chi Vương

Chương 30

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 647

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 321

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 37

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử

FULL

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 187

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

FULL

Truyện Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

FULL

Truyện Điền Môn Danh Hoa

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 62