Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Chương 77

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1345

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 690

Truyện Cực Võ

Chương 575

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 30

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 76

Truyện Anh Hùng

Chương 116

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 180

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 106

Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 344

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 49

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 139

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 184

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 72

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 81

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 111

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 522

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 5

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 24

Truyện Tử Dương

Chương 366

Truyện Thiên Tống

FULL

Truyện Bút Kí Huyền Môn

Chương 52

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 198

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 40