Truyện Tử Dương

Chương 343

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 616

Truyện Lung Linh Tán

FULL

Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

FULL

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1293

Truyện Đăng Phong Thành Thần

FULL

Truyện Bút Kí Huyền Môn

FULL

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

FULL

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 64

Truyện Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Chương 2

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 51 - Chương 24

Truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

FULL

Truyện Phong Thần

Chương 29

Truyện Tương Tư Hữu Hại

FULL

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 46

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 31

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 84

Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Chương 15

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 188

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 13

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 50

Truyện Hệ Thống Tà Đạo

Chương 30

Truyện Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 10

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 8