Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1120

Truyện Đao Trung Chi Vương

Chương 15

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1042

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 187

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 38

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 50 - Chương 7

Truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 334

Truyện Cực Võ

Chương 234

Truyện Thiên Ảnh

Chương 111

Truyện Tử Dương

Chương 251

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 431

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 156

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

FULL

Truyện Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 114

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 47

Truyện Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

FULL

Truyện Điền Môn Danh Hoa

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 62

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 214

Truyện Đông Cung Chi Chủ

Chương 151

Truyện Hồng Bào Quái Nhân

FULL

Truyện Sinh Ly Tử Biệt

Chương 12

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32