Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1061

Truyện Cực Võ

Chương 205

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 291

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 49 - Chương 13

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 184

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 45

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 990

Truyện Tử Dương

Chương 233

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 30

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 130

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 62

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 214

Truyện Đông Cung Chi Chủ

Chương 151

Truyện Hồng Bào Quái Nhân

FULL

Truyện Sinh Ly Tử Biệt

Chương 12

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL

Truyện Thiên Hiệp Tình

Chương 10

Truyện Võ Đạo Ngàn Năm

Chương 6

Truyện Thông Thiên Đại Thánh

FULL

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

FULL

Truyện Tham Thiên

Chương 30

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 7

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6