Truyện Tử Dương

Chương 201

Truyện Mãng Hoang Kỷ

Chương 1000

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 243

Truyện Cực Võ

Chương 136

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1007

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 972

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 42

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 48 - Chương 8

Truyện Thiên Hiệp Tình

Chương 10

Truyện Võ Đạo Ngàn Năm

Chương 6

Truyện Tiên Giới Chiến

Chương 180

Truyện Trăng Sáng Cố Hương

FULL

Truyện Vu Sư Chi Lữ

Chương 61

Truyện Tham Thiên

Chương 30

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 7

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6

Truyện Thiên Ảnh

Chương 92

Truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Q. 5 - Chương 840

Truyện Đế Trụ

Chương 125

Truyện Tuyệt Thế Đường Môn

Q. 4 - Chương 430

Truyện Bắc Tống Phong Lưu

FULL

Truyện Hắc Nho

FULL

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Trí Tuệ Đại Tống

FULL