Truyện Công Tử Biến Bại Gia Tử

FULL

Truyện Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

FULL

Truyện Con Bé Nhà Bên

Chương 18

Truyện Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

FULL

Truyện Ái Khuyển

FULL

Truyện Người Yêu Bệnh Thần Kinh Của Ta

Chương 1

Truyện Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Chương 9

Truyện Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời

Chương 10

Truyện Đôi Vk&Ck; 16 Tuổi

FULL

Truyện Tiểu tâm phiến tử

FULL

Truyện Thử Miêu Đồng Nhân

FULL

Truyện Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 13

Truyện If I Stay (Nếu Em Ở Lại)

FULL

Truyện Không Thể Quên Anh (Dùng Cả Đời Để Yêu)

Chương 17

Truyện Thề Ước Đỗ Quyên

Chương 7

Truyện Bất Luân Chi Luyến

FULL

Truyện Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

FULL

Truyện Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta

FULL

Truyện Cám Ơn Em Vẫn Cười

FULL

Truyện Chàng Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

FULL

Truyện Chúng Lý Tầm Tha

FULL

Truyện Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

FULL

Truyện Thương Em Không Biết Để Đâu

Chương 1

Truyện Cầu Em Mãi Một Đời Yêu Tôi

Chương 7