Truyện Địa Ngục Nhân Sinh

FULL

Truyện Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 17

Truyện Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Drop

Truyện Dao Ngôn Chỉ Vu Trí Giả (Lời Đồn Làm Mờ Mắt Kẻ Thông Minh)

FULL

Truyện Thầy Giáo Vô Lại Của Tôi

Chương 1

Truyện Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Chương 2

Truyện Thư Gửi Người

FULL

Truyện 1 Tháng 6 (Lục Nhất)

FULL

Truyện Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

FULL

Truyện Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

FULL

Truyện Hàn Môn Trạng Nguyên

Chương 21

Truyện Cô Nàng Cá Tính! Tôi Yêu Em!!!

Chương 4

Truyện Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá

Chương 26

Truyện Thánh Giá Rỗng

FULL

Truyện [Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh

FULL

Truyện [Khuynh Càn] Đêm Du Hồ

FULL

Truyện [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Drop

Truyện Câu Chuyện Bốn Mùa Chi Nước Chảy Giữa Hè

FULL

Truyện [Thất Ngũ] Bao Thanh Thiên Hệ Liệt

FULL

Truyện Quyến Rũ Sư Phụ

Chương 15

Truyện Truy Mộng

Chương 6

Truyện Luyến Ái Hắc Đạo

Chương 4

Truyện Ngưu Lang Điếm Lý Tô Lai Đích Nam Hữu (Trong Cửa Hàng Ngưu Lang Mướn Được Bạn Trai)

FULL

Truyện [Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

FULL