Truyện Lớp Học Ma Ám

Chương 2

Truyện Diễm Lệ Vô Song

Chương 1

Truyện Cậu Ấy... Từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 1

Truyện Chan Yeol - Fanfiction - Chuyển Ver

Chương 1

Truyện Nếu Như Có Người Yêu Tôi Nhiều Như Vậy

Chương 1

Truyện Cà Phê Đắng Và Mưa!

FULL

Truyện Bác Sĩ

Chương 5

Truyện [Fanfic Thanh Vũ] Wait

FULL

Truyện Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Chương 2

Truyện Đội Thê Lên Đầu

Chương 2

Truyện Alice In Magicland

Chương 1

Truyện [Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 10

Truyện Các Nam Chính!! Trả Ta Về Bầu Trời

Chương 2

Truyện Tình Yêu 5000 Đồng

Chương 3

Truyện Tam Đại Ác Ma Và Ba Con Quỷ Nhỏ

Chương 2

Truyện 4 Năm Của Chúng Ta

Chương 1

Truyện Xin Chào ! Cô Gái Thanh Xuân

Chương 1

Truyện Này Cậu Ơi! Hình Như Tớ Thích Cậu Rồi Đấy.

Chương 7

Truyện Bà Xã Anh Yêu Em (Ngược + H)'

Chương 1

Truyện Hai Lần Nở Rộ

Chương 4

Truyện Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

FULL

Truyện Bắt Đầu Từ Nơi Kết Thúc

Chương 1

Truyện Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 2

Truyện Cô Nàng Xấu Tính

Chương 1