Truyện Vì Sao Lấp Lánh Nhất

FULL

Truyện Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

FULL

Truyện Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ

FULL

Truyện Thanh Xuân...

FULL

Truyện Công Lược Những Cô Gái Đó

Chương 2

Truyện Hai Mặt

FULL

Truyện Độc Quyền Của Ác Ma: Cô Gái Ngọt Ngào, Chào Em!

Chương 2

Truyện Hành Trình Cứu Chị Của Nàng Tiên Nhỏ Nijino Yume

Drop

Truyện [Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

FULL

Truyện [Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

FULL

Truyện [Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

FULL

Truyện Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

FULL

Truyện Vấn Đề Cá Nhân

FULL

Truyện Thiên Thần Hộ Tình

FULL

Truyện Hôn Thê Nỗi Loạn

Chương 4

Truyện Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 18