Truyện Nước Mắt Của Bầu Trời - Tears Of The Sky

Chương 7

Truyện Luyến Nhân Tâm

Chương 5

Truyện Cái Gọi Là Giáo Chủ

FULL

Truyện Nữ Chính À Tha Cho Ta Đi

Chương 1

Truyện Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Chương 2

Truyện [ JX3 Đồng Nhân] – Trước Kia Có Một Server, Server Đó Có Một Đôi Ma Đầu Phu Phu

FULL

Truyện Brutal Empire : Cô Quá Tàn Ác

Chương 1

Truyện Acute And React

Chương 1

Truyện Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

FULL

Truyện Tính Ảnh Trầm Bích

FULL

Truyện Chàng Hắc Vô Thường của tôi

Chương 4

Truyện [Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

FULL

Truyện Công Chúa Thuộc Về Thế Giới Đêm

Chương 21

Truyện [For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!

Chương 21

Truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời (New)

Chương 25

Truyện Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

FULL

Truyện Ma Đầu Này Có Chút Manh

Chương 6

Truyện Chính Là Em

Chương 1

Truyện Khi Hai Ta Về Một Nhà

Chương 1

Truyện Anh Yêu Em ! Cô Nàng Bánh Bèo Manly

Chương 6

Truyện Tử Đằng Lạc Ái

Chương 3

Truyện Giai Nhân Ca

Chương 2

Truyện Trường Ninh

Chương 23

Truyện Tiểu Trư Tầm Thân Ký

FULL