Truyện Vô Hạn Xuyên Không (Phần Phản)

FULL

Truyện Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Chương 12

Truyện Hành Trình Tìm Chồng Của Nữ Phụ

Chương 1

Truyện [Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tàn Cục

FULL

Truyện [EXO Fanfic] Đúng Người

FULL

Truyện Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

FULL

Truyện Gia Tộc Quái Dị

FULL

Truyện Kế Hoạch Thông Gia Tinh Cầu

FULL

Truyện Gia Hữu Tiểu Ngốc | Nhà Có Một Tên Ngốc

FULL

Truyện Trường Học Của Thần Thú

Chương 3

Truyện Sơn Nam Hải Bắc

Chương 5

Truyện Hữu Duyên Vô Phận

Chương 17

Truyện Dấu Chân Của Người Đến Sau

Chương 14

Truyện Vương Phi! Nàng Không Thoát Được Ta Đâu

Chương 10

Truyện Đơn Giản Là :

Chương 1

Truyện Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 24

Truyện Vì Tôi Là Vương!

Chương 17

Truyện Black and White

Chương 2

Truyện Cuộc Hôn Nhân Phiền Phức

Chương 1

Truyện Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chương 2

Truyện Lại đây Hiên Hiên, Ta Thương

Chương 25

Truyện Nếu Tất Cả Hoá Hư Không?

Chương 1

Truyện Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do. Lấy Chồng Tổng Tài

Drop

Truyện Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 27