Truyện Vương Tâm Chi Lộ

Chương 11

Truyện Mong Là Mãi Mãi

Chương 1

Truyện Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 3

Truyện I Miss You, Best Friend

Chương 59

Truyện Unknown

Chương 2

Truyện Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 1

Truyện Người Thay Thế - Bảo Tiểu Vọng

Chương 5

Truyện Lớp Học Ma Ám

Chương 2

Truyện Diễm Lệ Vô Song

Chương 1

Truyện Cậu Ấy... Từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 1

Truyện Chan Yeol - Fanfiction - Chuyển Ver

Chương 1

Truyện Nếu Như Có Người Yêu Tôi Nhiều Như Vậy

Chương 1

Truyện Cà Phê Đắng Và Mưa!

FULL

Truyện Bác Sĩ

Chương 5

Truyện [Fanfic Thanh Vũ] Wait

FULL

Truyện Hệ Thống Nuôi Dưỡng Ác Nam

Chương 2

Truyện Tứ Hệ Liệt Vương Bộ 1 Hoả Diễm

Chương 1

Truyện Siêu Quậy Trường Anphia

Chương 2

Truyện Đội Thê Lên Đầu

Chương 2

Truyện Vợ Yêu Đáng Thương Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 2

Truyện Alice In Magicland

Chương 1

Truyện [Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 10

Truyện Các Nam Chính!! Trả Ta Về Bầu Trời

Chương 2

Truyện Tình Yêu 5000 Đồng

Chương 3