Truyện Giá Sách Bên Cửa Sổ

Chương 1

Truyện Tống Mặc Chi Cứu Vớt Thiếu Nữ Si Tình

Chương 3

Truyện Chuyện Tình Của Hot Girl Michiko Và 4 Đại Thiếu Gia

Chương 3

Truyện Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam Vong Tích

FULL

Truyện Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 3

FULL

Truyện Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt?

Chương 16

Truyện Cẩm Hành

Chương 1

Truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 25

Truyện Lạnh Lùng Yêu!

Chương 12

Truyện Cấm Ái Chi Tương Sủng

FULL

Truyện Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 2

FULL

Truyện Liều Thuốc Tình Yêu

Chương 12

Truyện Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 26

Truyện Duyên Sinh

Chương 1

Truyện Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị - Đế Hỏa

FULL

Truyện Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 50

Truyện Giang Nam Chi Thiên Ngoại

FULL

Truyện Nỗi Khổ Trong Lòng Beta

Chương 7

Truyện Hận Phong Trần

FULL

Truyện Huy Vũ Tuyệt Thế

FULL

Truyện Hồ Điệp Công Tử

FULL

Truyện Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 13

Truyện Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 20

Truyện Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 11