Truyện Nhân Gian Băng Khí

Drop

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Đẻ Mướn

FULL

Truyện Trâu Già Gặm Cỏ Non

FULL

Truyện Hoàng Kim Đồng

FULL

Truyện Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

FULL

Truyện Công Tử Điên Khùng

FULL

Truyện Thiếp Thần Đặc Công

FULL

Truyện Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

FULL

Truyện Người Cầm Quyền

FULL

Truyện Siêu Cấp Cường Giả

FULL

Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

FULL

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Siêu Cấp Máy Tính

Drop

Truyện Quán Trọ Xuyên Không

Drop

Truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút

FULL

Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

FULL

Truyện Khối Lập Phương

Drop

Truyện Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Drop

Truyện Sống Cùng Chị Dâu

Drop

Truyện Mình Kết Hôn Nhé !

Drop