Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

FULL

Truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Drop

Truyện Người Chồng Bị Vứt Bỏ

FULL

Truyện Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

FULL

Truyện Bác Sĩ Cầm Thú

FULL

Truyện Bé Cưng Của Học Trưởng

FULL

Truyện Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

FULL

Truyện Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

FULL

Truyện Quân Sủng

FULL

Truyện Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

FULL

Truyện Trùm Tài Nguyên

Drop

Truyện Lộng Triều

FULL

Truyện Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

FULL

Truyện Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

FULL

Truyện Nhân Gian Băng Khí

Drop

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Đẻ Mướn

FULL

Truyện Trâu Già Gặm Cỏ Non

FULL

Truyện Hoàng Kim Đồng

FULL

Truyện Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

FULL

Truyện Công Tử Điên Khùng

FULL

Truyện Thiếp Thần Đặc Công

FULL

Truyện Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

FULL

Truyện Người Cầm Quyền

FULL