Truyện Vô Lại Kim Tiên Ii

FULL

Truyện Hợp Tô Y Tiên

Chương 15

Truyện Mưu Bão

Chương 11

Truyện Hồi Sinh 2003

Chương 61

Truyện Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 11

Truyện Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 30

Truyện Tinh Chiến Phong Bạo

Q. 17 - Chương 1506

Truyện Cận Thân Bảo Tiêu

FULL

Truyện Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Chương 13

Truyện Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 98

Truyện Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

FULL

Truyện Không Giới Hạn

Chương 77

Truyện Mối Hận

Chương 23

Truyện Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 102

Truyện Y Đạo Quan Đồ

FULL

Truyện Tạc Thiên

FULL

Truyện 39 Manh Mối (Tập 6: Trong Vùng Nước Thẳm)

FULL

Truyện Pháo Đài Số

FULL

Truyện Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 101

Truyện Hội Hè Miên Man

FULL

Truyện Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

FULL

Truyện Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Q. 2 - Chương 117

Truyện Tháng Năm Ngọt Ngào

FULL

Truyện Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

FULL