Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 32

Truyện Hạnh Phúc Mơ Hồ

Chương 1

Truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 190

Truyện Bảo Tiêu Chiến Thần

Chương 13

Truyện Tôi Ghét Dota, Hận Dota Tới Tận Xương Tủy.

FULL

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 169

Truyện Võ Đạo Ngàn Năm

Chương 6

Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

FULL

Truyện Thanh Quan

FULL

Truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 61

Truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 13

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Quan Lộ Thương Đồ

FULL

Truyện Hồ Sơ Cuối

Chương 30

Truyện Chu Tước Ký

Chương 48

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 135

Truyện Gen Di Truyền

Chương 52

Truyện Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 26

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 135

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 20

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22