Truyện Đừng Đùa Với Gái Hư

FULL

Truyện Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar

FULL

Truyện Nocturne -1 Kí Ức Đẹp

FULL

Truyện Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

FULL

Truyện Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Drop

Truyện Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Drop

Truyện Đại Thần Lưu Manh

FULL

Truyện Quan Sách

Drop

Truyện Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Drop

Truyện Phòng Thuật

Drop

Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Drop

Truyện Quyền Khuynh Nhất Thế

Drop

Truyện Lẳng Lơ Tao Nhã

Drop

Truyện Đại Đường Cuồng Sĩ

FULL

Truyện Hỏa Bạo Thiên Vương

Drop

Truyện Ác Bá

FULL

Truyện Vương Giả Hollywood

Drop

Truyện Tôi Là Cữu Vĩ Hồ Ly

FULL

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

FULL

Truyện Thanh Trì Tận Thế

Drop

Truyện Thiếu Gia Phong Lưu

FULL

Truyện Bí Thư Trùng Sinh

FULL

Truyện Quyền Tài

Drop

Truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

FULL