Truyện Tử Vong Khai Đoan

Q. 5 - Chương 63

Truyện Sổ Tay Hình Cảnh

FULL

Truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

FULL

Truyện Tiểu Bạch Kiếm

Chương 32

Truyện Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

FULL

Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chương 4

Truyện Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 101

Truyện Vị Khách Phòng 44

Chương 2

Truyện Quan Thuật

FULL

Truyện Kho Dữ Liệu

Q. 4 - Chương 35

Truyện Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

FULL

Truyện Vô Lại Kim Tiên Ii

FULL

Truyện Hợp Tô Y Tiên

Chương 15

Truyện Mưu Bão

Chương 11

Truyện Hồi Sinh 2003

Chương 61

Truyện Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 11

Truyện Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 30

Truyện Tinh Chiến Phong Bạo

Q. 17 - Chương 1506

Truyện Cận Thân Bảo Tiêu

FULL

Truyện Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Chương 13

Truyện Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 98

Truyện Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

FULL

Truyện Không Giới Hạn

Chương 77

Truyện Mối Hận

Chương 23