Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Quan Lộ Thương Đồ

FULL

Truyện Giới Thần

Chương 500

Truyện Hồ Sơ Cuối

Chương 30

Truyện Chu Tước Ký

Chương 48

Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 78

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 135

Truyện Gen Di Truyền

Chương 52

Truyện Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 26

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 135

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Q. 7 - Chương 366

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 20

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

FULL

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 112

Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 25

Truyện Hỏa Bạo Thiên Vương

FULL