Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

Chương 39

Truyện Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

FULL

Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chương 4

Truyện Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 101

Truyện Vị Khách Phòng 44

Chương 2

Truyện Quan Thuật

FULL

Truyện Giới Thần

Chương 490

Truyện Kho Dữ Liệu

Q. 4 - Chương 35

Truyện Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

FULL

Truyện Vô Lại Kim Tiên Ii

FULL

Truyện Hợp Tô Y Tiên

Chương 15

Truyện Mưu Bão

Chương 11

Truyện Hồi Sinh 2003

Chương 61

Truyện Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 11

Truyện Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 30

Truyện Tinh Chiến Phong Bạo

Q. 17 - Chương 1506

Truyện Cận Thân Bảo Tiêu

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 110

Truyện Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Chương 13

Truyện Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 98

Truyện Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

FULL

Truyện Không Giới Hạn

Chương 77

Truyện Mối Hận

Chương 23

Truyện Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 102