Truyện Kho Dữ Liệu

Quyển 4 - Chương 35

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 330

Truyện Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

FULL

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1110

Truyện Vô Lại Kim Tiên Ii

FULL

Truyện Hợp Tô Y Tiên

Chương 15

Truyện Gen Di Truyền

Chương 30

Truyện Mưu Bão

Chương 11

Truyện Hồi Sinh 2003

Chương 61

Truyện Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 11

Truyện Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 30

Truyện Tinh Chiến Phong Bạo

Quyển 17 - Chương 1506

Truyện Sát Long Hệ Thống

Chương 123

Truyện Cận Thân Bảo Tiêu

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 110

Truyện Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Chương 13

Truyện Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 98

Truyện Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

FULL

Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ

Quyển 3 - Chương 1210

Truyện Không Giới Hạn

Chương 77

Truyện Mối Hận

Chương 23

Truyện Dị Giới Liên Minh

Chương 215

Truyện Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 102

Truyện Y Đạo Quan Đồ

FULL