Truyện Cận Thân Cuồng Binh

Chương 30

Truyện Tôi Tên Là Ark

Chương 66

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Q. 7 - Chương 367

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 111

Truyện Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 55

Truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 378

Truyện Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 43

Truyện Tử Vong Khai Đoan

Q. 6 - Chương 16

Truyện Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 39

Truyện Túng Tình Đô Thị

FULL

Truyện Nghịch Thiên Vô Thiên

Chương 37

Truyện Tiểu Nam Phong

FULL

Truyện Thiên Chủ

Chương 9

Truyện Từ Từ Suy Lý

FULL

Truyện Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

FULL

Truyện Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 78

Truyện Siêu Việt Tài Chính

Drop

Truyện Giới Thần

Drop

Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 153

Truyện Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 39

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 38

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 298

Truyện Tịch Nguyệt Cửu Chỉ

Chương 24

Truyện Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 24