Truyện Chu Tước Ký

Chương 48

Truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 108

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 135

Truyện Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân: Ăn Tiểu Thanh Mai

Chương 1

Truyện Gen Di Truyền

Chương 52

Truyện Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 26

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 135

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Q. 7 - Chương 366

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 20

Truyện Tôi Tên Là Ark

Chương 27

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 33

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Q. 3 - Chương 137

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1626

Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

FULL

Truyện Đẻ Mướn

FULL

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Công Tử Điên Khùng

FULL

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 112