Truyện Nhân Gian Băng Khí

Drop

Truyện Trâu Già Gặm Cỏ Non

FULL

Truyện Hoàng Kim Đồng

FULL

Truyện Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

FULL

Truyện Thiếp Thần Đặc Công

FULL

Truyện Người Cầm Quyền

FULL

Truyện Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

FULL

Truyện Con Dâu Nhà Giàu

FULL

Truyện Siêu Cấp Cường Giả

FULL

Truyện Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

FULL

Truyện Siêu Cấp Máy Tính

Drop

Truyện Quán Trọ Xuyên Không

Drop

Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

FULL

Truyện Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Drop

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân

FULL

Truyện Sống Cùng Chị Dâu

Drop