Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 22

Truyện Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 85

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 87

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 25

Truyện Hỏa Bạo Thiên Vương

FULL

Truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 3

Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Chương 13

Truyện Phòng Thuật

FULL

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 154

Truyện Ung Châu Tàng Cốc

Chương 15

Truyện Gen Di Truyền

Chương 43

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 268

Truyện Tâm Ngứa

Chương 2

Truyện Quan Bảng

Chương 5000

Truyện Tôi Tên Là Ark

Chương 21

Truyện The Khải Huyền

Chương 64

Truyện Quyền Tài

FULL

Truyện Làm Lại Cuộc Đời Cứu Vãn Ước Mơ

Chương 1

Truyện Bí Mật Của Ác Quỷ

Chương 3

Truyện Phong Khí Quan Trường

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 111

Truyện Hãn Thích

FULL

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1342