Truyện Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 49

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 133

Truyện Hộ Hoa Trang Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 100

Truyện Giới Thần

Chương 495

Truyện Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 3

Truyện Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 89

Truyện Chu Tước Ký

Chương 30

Truyện Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 1

Truyện Gen Di Truyền

Chương 50

Truyện Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 258

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 291

Truyện Quan Bảng

Chương 5429

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 135

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Q. 7 - Chương 366

Truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 38

Truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 9

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Ác Linh Quốc Gia 2

Q. 1 - Chương 21

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 34

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 162

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 20

Truyện Điêu Cốt Sư

Chương 20

Truyện Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 164