Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 10

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 211

Truyện Quan Bảng

Chương 2102

Truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 426

Truyện Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 636

Truyện Iraq Phong Vân

Q. 1 - Chương 40

Truyện Cao Thủ Kiếm Tiền

FULL

Truyện Nữ Thần Hắc Đạo

Chương 2

Truyện Gen Di Truyền

Chương 33

Truyện Tử Vong Khai Đoan

Q. 5 - Chương 63

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 141

Truyện Thâu Hương

Chương 35

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 93

Truyện Trùng Khải Mạt Thế

Q. 7 - Chương 349

Truyện Này! Anh Béo!

Chương 4

Truyện Sổ Tay Hình Cảnh

FULL

Truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

FULL

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 30

Truyện Tiểu Bạch Kiếm

Chương 32

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1112

Truyện Toàn Năng Khí Thiếu

FULL

Truyện Đen Trắng Kết Hợp

Chương 52

Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

Chương 39

Truyện Nhất Lộ Thải Hồng

FULL