Truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 361

Truyện Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 555

Truyện Quan Bảng

Chương 1575

Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

Chương 39

Truyện Đen Trắng Kết Hợp

Chương 47

Truyện Nhất Lộ Thải Hồng

FULL

Truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 87

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 190

Truyện Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 28

Truyện Sổ Tay Hình Cảnh

Quyển 2 - Chương 88

Truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 54

Truyện Này! Anh Béo!

Chương 3

Truyện Tử Vong Khai Đoan

Quyển 5 - Chương 59

Truyện Thiên Địa Tình Duyên

Chương 1

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 137

Truyện Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

FULL

Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chương 4

Truyện Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 101

Truyện Trùng Sinh 1973

Chương 29

Truyện Vị Khách Phòng 44

Chương 2

Truyện Quan Thuật

FULL

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Quyển 3 - Chương 4

Truyện Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 37

Truyện Giới Thần

Chương 490