Truyện Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 24

Truyện Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 124

Truyện Quan Bảng

Chương 5229

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 107

Truyện Thịnh Thế Sủng Phi

FULL

Truyện Tôi Tên Là Ark

Chương 24

Truyện Ác Linh Quốc Gia 2

Q. 1 - Chương 12

Truyện Gen Di Truyền

Chương 45

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Q. 3 - Chương 134

Truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 6

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Q. 3 - Chương 27

Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Chương 18

Truyện Đẻ Mướn

FULL

Truyện Siêu Cấp Tiên Y

FULL

Truyện Quan Lộ Thương Đồ

FULL

Truyện Công Tử Điên Khùng

FULL

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Chương 275

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 155

Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

FULL

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 112

Truyện Toàn Năng Cao Thủ

Chương 25

Truyện Hỏa Bạo Thiên Vương

FULL

Truyện Phòng Thuật

FULL