Truyện Quyền Tài

FULL

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Truyện Độc Cô Chiến Thần

FULL

Truyện Cửu U Long Giới

FULL

Truyện Kho Dữ Liệu

Q. 4 - Chương 35

Truyện Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

FULL

Truyện Y Đạo Quan Đồ

FULL

Truyện Thế Giới Ngầm

Drop

Truyện Tuyệt Thế Toàn Năng

Drop

Truyện Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Drop

Truyện Đế Quốc Mỹ Nữ

Drop

Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Drop

Truyện Thần Ma Hệ Thống

FULL

Truyện Thầy Âm Dương Lạ Đời

Drop

Truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Drop

Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

FULL

Truyện Đại lục Võ Hồn

Drop

Truyện Nhân Gian Băng Khí

Drop