Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 12

Truyện Cơ Giới Khách

Chương 48

Truyện Ngày Tận Thế

Chương 13

Truyện Sống Lại Một Đời An Vui!

Chương 2

Truyện You Are My Sunshine

Chương 2

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Chương 2

Truyện Ebolavior

Chương 32

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Long Đế

Chương 33

Truyện Trường Học Của Thần Thú

Chương 3

Truyện Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Chương 11

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 331

Truyện Legends Word: Huyền Thoại Trỗi Dậy

Chương 1

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Truyện Quyền Tài

FULL

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL