Truyện Marvel Chi Thần Thoại Gen

Chương 26

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Truyện Số Trời Cay Nghiệt

Chương 24

Truyện Tráo Huyết

FULL

Truyện Cầu Vong Khách

FULL

Truyện Nhục Hồng Ngải

FULL

Truyện Đạo Sĩ Kinh Kỳ

FULL

Truyện Cơ Giới Khách

Chương 192

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 107

Truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 856

Truyện Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 413

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 103

Truyện Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Chương 15

Truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 67

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 191

Truyện Bẩy Đêm Ma Mị

FULL

Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 50

Truyện Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 244

Truyện Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 410

Truyện Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 135

Truyện Mộng Hồng Trần

Chương 9

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 191

Truyện Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 81

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 8