Truyện You Are My Sunshine

Chương 2

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Chương 2

Truyện Ebolavior

Chương 32

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Long Đế

Chương 33

Truyện Trường Học Của Thần Thú

Chương 3

Truyện Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Chương 11

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 331

Truyện Legends Word: Huyền Thoại Trỗi Dậy

Chương 1

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Truyện Quyền Tài

FULL

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Dị Năng Vương Phi

Chương 55

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Truyện Độc Cô Chiến Thần

FULL

Truyện Cửu U Long Giới

FULL