Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 739

Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 163

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Ngày Tận Thế

Chương 4

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Truyện Độc Cô Chiến Thần

FULL

Truyện Cửu U Long Giới

FULL

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 22

Truyện Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

FULL