Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 145

Truyện Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ.

Chương 16

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 28

Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

FULL

Truyện Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

FULL

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 4

Truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 102

Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 98

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 130

Truyện Thạch Liên Trùng Sinh

Chương 5

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 180

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 1169

Truyện Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Chương 1

Truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

FULL

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 91

Truyện Đệ Nhất Thần Toán

Chương 2

Truyện Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

FULL

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 12

Truyện Cơ Giới Khách

Chương 48

Truyện Ngày Tận Thế

Chương 13

Truyện Sống Lại Một Đời An Vui!

Chương 2

Truyện You Are My Sunshine

Chương 2

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48