Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 169

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 29

Truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 111

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 166

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 451

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45

Truyện Đại Nhật Thực

Chương 12

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 7

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 186

Truyện Lão Thấp Của Tôi

FULL

Truyện Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ.

Chương 16

Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

FULL

Truyện Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

FULL

Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 98

Truyện Thạch Liên Trùng Sinh

Chương 5

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 180

Truyện Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Chương 1

Truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

FULL

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 91

Truyện Đệ Nhất Thần Toán

Chương 2

Truyện Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

FULL

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 12