Truyện Đô Thị Quỷ Vương

Chương 179

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 809

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 48

Truyện Ngày Tận Thế

Chương 7

Truyện Long Đế

Chương 29

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Truyện Độc Cô Chiến Thần

FULL

Truyện Cửu U Long Giới

FULL

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 22

Truyện Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

FULL

Truyện Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

FULL