Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 118

Truyện Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ.

Chương 10

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 28

Truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

FULL

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 91

Truyện Đệ Nhất Thần Toán

Chương 2

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 1127

Truyện Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

FULL

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1125

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 4

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 12

Truyện Cơ Giới Khách

Chương 48

Truyện Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Chương 1

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 145

Truyện Ngày Tận Thế

Chương 13

Truyện Sống Lại Một Đời An Vui!

Chương 2

Truyện You Are My Sunshine

Chương 2

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Truyện Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Chương 2

Truyện Ebolavior

Chương 32

Truyện Vô Danh Ký

Chương 4

Truyện Long Đế

Chương 33

Truyện Trường Học Của Thần Thú

Chương 3