Truyện Dị Giới Ràng Buộc

FULL

Truyện Điên Phong Đối Quyết

FULL

Truyện Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

FULL

Truyện Soul Mate

FULL

Truyện [Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Bộ 4 Minh Dực Kiến

FULL

Truyện Mộng Hồ Điệp

FULL

Truyện Nhật Lạc Vân Hi

FULL

Truyện [Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt] Bộ 3 Hoạt Sắc Sinh Hương

FULL

Truyện Hận Phong Trần

FULL

Truyện Hệ Tình Tuyến

FULL

Truyện Hoạt Thụ Tội

FULL

Truyện [Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt] Bộ 4 Hồng Điệp Vũ Thu Sơn

FULL

Truyện Khất Cái Hoàng Đế

FULL

Truyện Khuynh Thành Song Tuyệt

FULL

Truyện [Dị Giới Tình Duyên Hệ Liệt] Đào Sắc Hãm Tỉnh

FULL

Truyện Đổ Cục

FULL

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

FULL

Truyện Liệp Lộc - Săn Lộc

FULL

Truyện Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

FULL

Truyện Cưỡng Tình Đoạt Ái

FULL

Truyện Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 82

Truyện Bình Hành Tình Nhân

FULL

Truyện Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

FULL

Truyện Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

FULL