Truyện Vệ Linh Phong

FULL

Truyện Dị Thế Lưu Đày

FULL

Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

FULL

Truyện Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 65

Truyện Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 71

Truyện [Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

FULL

Truyện Láng Giềng

FULL

Truyện Tăm Tối

FULL

Truyện Lạc Bước Vào Giới Chịch

FULL

Truyện Mạng Trường, Đi Chết Đi!

FULL

Truyện Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Chương 20

Truyện Nhật Ký Mèo Xù

Chương 25

Truyện Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Chương 18

Truyện Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 37

Truyện Nghiệt Hành

FULL

Truyện Ký Túc Xá

FULL

Truyện Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

FULL

Truyện Lao Tù Tuyệt Vọng

FULL

Truyện Cô Công Quả Thụ

FULL

Truyện Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

FULL

Truyện Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

FULL

Truyện Truy Tìm

FULL

Truyện Mỹ Nhân Ngư

Chương 10

Truyện Thiếu Gia Cùng Gia Nô

FULL