Truyện Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

FULL

Truyện Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Thất Nhan Nhan

FULL

Truyện Hôn Giới

FULL

Truyện Học Trưởng, Em Đói Bụng

FULL

Truyện Hồng Bì Hài | Đôi Giày Đỏ

FULL

Truyện Huynh Hữu Đệ Cung (Lam Lâm)

FULL

Truyện Huyết Sắc (Mạt Hồi)

FULL

Truyện Bồ Chi Luyến

FULL

Truyện [Đam Tứ Tuyệt] Bộ 1 Dã Thú

FULL

Truyện [Đam Tứ Tuyệt] Bộ 2 Chỉ Là Ảo Giác

FULL

Truyện [Đam Tứ Tuyệt] Bộ 4 Đại Sắc Lang

FULL

Truyện Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

FULL

Truyện Dây Dưa Không Rõ Ninh Mông Hỏa Diệm

FULL

Truyện Du Y (Priest) | Bác Sĩ Lang Thang

FULL

Truyện Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

FULL

Truyện Kế Hoạch Thông Gia Tinh Cầu

FULL

Truyện Cố Hữu

FULL

Truyện Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

FULL

Truyện Ta Thường Hay Nhìn Thấy Chữ Viết Kỳ Quái

FULL

Truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

FULL

Truyện Khế Tử Dịch Tu La

FULL

Truyện Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân

FULL

Truyện Chú Ái Tinh Không

FULL

Truyện Tuyệt Đối Chung Tâm | Tuyệt Đối Thủy Chung

FULL