Truyện Thập Nhất Lâu

FULL

Truyện Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

FULL

Truyện Thiệu Hàn

FULL

Truyện Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

FULL

Truyện Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!)

FULL

Truyện Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

FULL

Truyện Thủy Trung Hỏa

FULL

Truyện Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

FULL

Truyện Thiếu Niên Năm Ấy

FULL

Truyện Thoái Vị Hoàng Đế

FULL

Truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

FULL

Truyện Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên

FULL

Truyện Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

FULL

Truyện Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

FULL

Truyện Noãn (Ấm Áp)

FULL

Truyện Ông Chủ Nhỏ Và Anh Nhân Viên Trang Trí

FULL

Truyện Sâu Lười

FULL

Truyện Sơ Luyến Anh Thì (First Love)

FULL

Truyện Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

FULL

Truyện Luyến Tâm

FULL

Truyện Mít Ướt

FULL

Truyện Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

FULL

Truyện Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

FULL

Truyện Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

FULL