Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48

Truyện Kế Hoạch Tinh Cầu

FULL

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

FULL

Truyện Hồ Lệ Tinh

Chương 24

Truyện Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100m

FULL

Truyện [Longfic] Chiếc Nhẫn Đi Lạc

FULL

Truyện Nguy Hiểm Cự Ly

FULL

Truyện Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha

FULL

Truyện Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế

FULL

Truyện Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

FULL

Truyện [YunJae Longfic] – Em Ở Phía Sau Anh Này, YunHo

FULL

Truyện Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

FULL

Truyện Nơi Ta Chờ Em.....

Chương 14

Truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

FULL

Truyện Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

FULL

Truyện Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt

FULL

Truyện Tư Nhân Hỉ Sự

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân

FULL

Truyện Nghệ ~~ Bảo bối

FULL

Truyện Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

FULL

Truyện Lưu Luyến Ngàn Năm

FULL

Truyện Trùng Sinh Chi Hiền Thần Khó Làm

Chương 1

Truyện Chi Hồ Ly Đón Dâu

FULL

Truyện Nam Phi Hoặc Chủ

FULL