Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 33

Truyện Tư Nhân Cảnh Khuyển

FULL

Truyện Vân Đạm Phong Khinh

Chương 8

Truyện Không Đường Thối Lui

FULL

Truyện Nuôi Vợ Ngốc

FULL

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 120

Truyện Tránh Sủng

Chương 167

Truyện Trời Sinh Một Đôi - Đam Mỹ

FULL

Truyện Người Yêu Nhỏ

FULL

Truyện [Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Chương 10

Truyện Lồng Giam Và Dương Cầm

Chương 20

Truyện Móc Bùn Và Cá Nhỏ

FULL

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Truyện Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 3

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 248

Truyện Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

FULL

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 5

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 4

Truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 15

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Truyện May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

Chương 5

Truyện Trở Về Tuổi Mười Bảy

FULL

Truyện Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

FULL

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 39