Truyện Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

FULL

Truyện Tôi Của Khi Ấy

FULL

Truyện Chúc Anh Hạnh Phúc

FULL

Truyện Nguyệt Hoa Như Sí

FULL

Truyện Cổ Quốc Tình Sự

FULL

Truyện Quý Ngài Định Kiến

FULL

Truyện Giết Người App

FULL

Truyện Lao Tù Ác Ma

FULL

Truyện Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi

FULL

Truyện Mười Năm Thư Tình

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

FULL

Truyện Cửu Lục Trầm Chu

FULL

Truyện Lưỡng Trọng Thiên

FULL

Truyện [Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

FULL

Truyện Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia

FULL

Truyện Giang Mộng

FULL

Truyện Ma Đạo - Khuynh Nguyên

FULL

Truyện Thằng Nhỏ Ngốc

FULL

Truyện Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

FULL

Truyện Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

FULL

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 50

Truyện Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

FULL

Truyện [Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Chương 9

Truyện Bạn Đời Và Súng

FULL