Truyện Thất Hữu Bất Trực

FULL

Truyện Thanh Sơn Thuỷ Linh Chi Ôn Dụ Thiên

FULL

Truyện Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

FULL

Truyện Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

FULL

Truyện Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

FULL

Truyện Ta Là Một Ảnh Vệ

FULL

Truyện Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

FULL

Truyện Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

Chương 28

Truyện Phượng Hoàng Nam

FULL

Truyện Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

FULL

Truyện Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

FULL

Truyện Long Luyến Long (Rồngxrồng)

FULL

Truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

FULL

Truyện Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y

FULL

Truyện Quỷ Huynh

FULL

Truyện Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

FULL

Truyện Ôn Văn Nho Nhã

FULL

Truyện Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 18

Truyện Quan Hệ Bí Ẩn

FULL

Truyện Quản Gia - Kha Hải Tình

FULL

Truyện Ngày Sau Hãy Nói

Chương 34

Truyện Trở Lại Những Năm 80

Chương 51

Truyện Bạch Thiên

FULL