Truyện Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 16

Truyện Không Hối

FULL

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 46

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 34

Truyện Thì Ra Anh Yêu Em

Chương 59

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 10

Truyện Bạo Long

Chương 20

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 20

Truyện Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

FULL

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Chương 50

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Truyện Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

FULL

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 214

Truyện Vợ Bé Nhỏ

Chương 13

Truyện Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

FULL

Truyện Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

FULL

Truyện Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 17

Truyện Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 21

Truyện Khóa Thế Tình Duyến

Chương 4

Truyện Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

FULL

Truyện Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

FULL

Truyện Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Chương 26

Truyện Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 27