Truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 72

Truyện Thả Dung Thiên Hạ

FULL

Truyện Tiếu Ngữ Khinh Trần

FULL

Truyện [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

FULL

Truyện Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 52

Truyện Chân Dung Ác Ma

FULL

Truyện Trò Chơi Ái Tình

Chương 31

Truyện Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Chương 15

Truyện Hoa Mận Trái Thì

Chương 6

Truyện Thù Đồ - Lý Tùng Nho

FULL

Truyện Hệ Thống Cưỡng Chế Của Nam Phụ

Chương 1

Truyện Sủng Phu

Chương 31

Truyện Niệm Ân

FULL

Truyện Lão Công Thao Nhẹ Thôi!

FULL

Truyện Yêu Quái Kỳ Đàm

FULL

Truyện Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt Mệnh Phạm Tát Bát Thú Lang I

FULL

Truyện Kế Lão Bà

FULL

Truyện Ân Hữu Trọng Báo

FULL

Truyện Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

FULL

Truyện Thanh Phong Hận

FULL

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 48

Truyện Kế Hoạch Tinh Cầu

FULL

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

FULL

Truyện Hồ Lệ Tinh

Chương 24