Truyện Đăng Cơ Sinh Tử

FULL

Truyện Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly

FULL

Truyện Ma Thần Cùng Quản Gia

FULL

Truyện Mặc Sắc Liên Y

FULL

Truyện Mặc Vân Hải

FULL

Truyện Mại Nhục

FULL

Truyện Mại Thái Lang

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Lê Hân

FULL

Truyện Triều Thấp

FULL

Truyện When We Were Young - Khi Chúng Ta Còn Trẻ

FULL

Truyện Ý Nghĩ Kì Quái

FULL

Truyện Yêu Quái Kỳ Đàm

FULL

Truyện [DBSK Fanfic] – Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

FULL

Truyện [DBSK Fanfic] – Yêu Không Hoán Đổi

FULL

Truyện Tê Phượng Hàng Long

FULL

Truyện Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

FULL

Truyện Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

FULL

Truyện Mặt Nạ Hoàn Mỹ

FULL

Truyện Manh Quân

FULL

Truyện [Thử Miêu Đồng Nhân] Memento

FULL

Truyện Sa Trường Lỗ Ái

FULL

Truyện Sa Mạc Phong Bạo

FULL

Truyện Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt Mệnh Phạm Tát Bát Thú Lang I

FULL

Truyện [Thử Miêu Đồng Nhân] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

FULL