Truyện Phượng Tê Thần Cung

FULL

Truyện Gia Cát Linh Ẩn

FULL

Truyện Mị Tướng Quân

Drop

Truyện Thứ Nữ Vợ Kế

FULL

Truyện Phò Mã Gian Manh

FULL

Truyện Nuôi Dưỡng Bạo Vương

FULL

Truyện Nhất Thế Khuynh Tình

Drop

Truyện Loạn Thế Thịnh Sủng

FULL

Truyện Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là

FULL

Truyện Đan Nữ

FULL

Truyện Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

FULL

Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

FULL

Truyện Mệnh Phượng Hoàng

FULL

Truyện Quyến Rũ Thiên Tử

Drop

Truyện Hoàng Hậu Lười Y Nhân

FULL

Truyện Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

FULL

Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

FULL

Truyện Ta Không Phải Là Thần Tiên

Drop

Truyện Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

FULL

Truyện Thái Tử Phi Rắc Rối

FULL

Truyện Thệ Bất Vi Phi - Thề Không Làm Phi

FULL

Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

FULL

Truyện Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

FULL

Truyện Manh Phi Đãi Gả

FULL