Truyện Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 27

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 34

Truyện Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

FULL

Truyện Hoàng Cung Ký Sự

FULL

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Chương 9

Truyện Phượng Tê Thần Cung

FULL

Truyện Ta Không Phải Là Thần Tiên

Drop

Truyện Con Gái Nhà Hầu Gia

Drop