Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

FULL

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Chương 7

Truyện Nhàn Thê Đương Gia

FULL

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Truyện Phượng Huyết

Chương 3

Truyện Thập Nữ

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi

Chương 4

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 10

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 1

Truyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

FULL

Truyện Độc Sủng 2

Chương 46

Truyện Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 27

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 34

Truyện Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

FULL

Truyện Hoàng Cung Ký Sự

FULL

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Chương 9

Truyện Ta Mới Là Sủng Phi

FULL

Truyện Thịnh Thế Đích Phi

Q. 1 - Chương 424

Truyện Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

FULL