Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

FULL

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

FULL

Truyện Nịnh Thần Lăng Tiêu

FULL

Truyện Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

FULL

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 8

Truyện Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

FULL

Truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 76

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 79

Truyện Hiền Thần Nan Vi

FULL

Truyện Khanh Mỵ Thiên Hạ

FULL

Truyện Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 60

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Truyện Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

FULL

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Truyện Ngự Tứ Lương Y

FULL

Truyện Ai Yêu Ai

Chương 124

Truyện Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 87

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 22

Truyện Hậu Cung Kế

Chương 164

Truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Chương 4

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 58

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 50

Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8