Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 17

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 62

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 21

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 28

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 57

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 7

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 1

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 52

Truyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

FULL

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 21

Truyện Độc Sủng 2

Chương 46

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 9

Truyện Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 27

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 34

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 16

Truyện Ai Yêu Ai

Chương 103

Truyện Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

FULL

Truyện Hoàng Cung Ký Sự

FULL

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Chương 9