Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 8

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 48

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 9

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 56

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 16

Truyện Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 34

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 50

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 16

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 6

Truyện Độc Sủng 2

Chương 44

Truyện Ai Yêu Ai

Chương 103

Truyện Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

FULL

Truyện Hoàng Cung Ký Sự

FULL

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Truyện Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Chương 9