Truyện Làm Phi

Chương 79

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 95

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 68

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 38

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 19

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 15

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 25

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 80

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 3

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

FULL

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 11

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 28

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 130

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 21

Truyện Thiên Thu

Chương 69

Truyện Nịnh Thần Lăng Tiêu

FULL

Truyện Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

FULL

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 8

Truyện Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

FULL

Truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 76

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 79

Truyện Hiền Thần Nan Vi

FULL

Truyện Khanh Mỵ Thiên Hạ

FULL

Truyện Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 60