Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 163

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 52

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 60

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 31

Truyện Thịnh Thế Đích Phi

FULL

Truyện Thiên Thu

Chương 77

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 14

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 26

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 17

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

FULL

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 19

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 75

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 42

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Truyện Làm Phi

Chương 186

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 68

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 80

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

FULL

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

FULL