Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 8

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 7

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 66

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 136

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Truyện Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 68

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 74

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 10

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 50

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 13

Truyện Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 4

Truyện Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 17

Truyện Làm Phi

Chương 24

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 76

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 19

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 76

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 3

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 71

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 5

Truyện Ngự Tứ Lương Y

FULL

Truyện Thiên Thu

Chương 67

Truyện Ai Yêu Ai

Chương 124

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 13