Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 13

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 20

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 16

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 68

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chương 29

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 5

Truyện Thiên Thu

Chương 72

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 15

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Chương 5

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Truyện Làm Phi

Chương 122

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 5

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 73

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 32

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 38

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 80

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

FULL

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 130

Truyện Nịnh Thần Lăng Tiêu

FULL

Truyện Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

FULL

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 8