Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 32

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 60

Truyện Hậu Cung Kế

Chương 124

Truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 59

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 71

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 107

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 4

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 9

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 49

Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185

Truyện Thiên Thu

Chương 64

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 9

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 21

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 4

Truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Chương 1

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 69

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 44

Truyện Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1

Truyện Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 1

Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 30

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

FULL

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Chương 7