Truyện Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Chương 26

Truyện Con Gái Gian Thần

Chương 127

Truyện Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 129

Truyện Thần Lộ

Chương 36

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 31

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 120

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 65

Truyện Vân Đạm Phong Khinh

Chương 8

Truyện Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 55

Truyện Yêu Người Như Thế

Chương 9

Truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 10

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 15

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 31

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 86

Truyện Thụy Du Thiên Miên

Chương 54

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 44

Truyện Lọt Cung Cấm

Chương 11

Truyện Nữ Đế Thiên Băng

Chương 21

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 28

Truyện Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 9

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 84

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 250

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 56

Truyện Truy Thê

FULL