Truyện Bắt Đầu Hạnh Phúc

FULL

Truyện Yến

FULL

Truyện Oan Gia

FULL

Truyện Tiểu Hồ Ly

FULL

Truyện Phỉ Hoạn

FULL

Truyện Quân Kĩ

FULL

Truyện Kim Nhật Hà Nhật Hề

Chương 4

Truyện Làm Nô

Chương 46

Truyện Quân Có Bệnh Không

FULL

Truyện Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 78

Truyện Phan Kim Liên Trọng Sinh

Chương 68

Truyện Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

FULL

Truyện Phượng Quy Vân

FULL

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Drop

Truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 85

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 68

Truyện Hoàn Khố Đế Phi

Drop

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 384

Truyện Loạn Tâm

Chương 3

Truyện Bên Kia Sương Giá Là Xích Lung Thành

Chương 9

Truyện Hải Đạo

Chương 5

Truyện Quả Nhân Muốn Thị Tẩm

Chương 5

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 44

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75