Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 44

Truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Chương 4

Truyện Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 36

Truyện Diên Vĩ Nở Rộ

Chương 1

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 17

Truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 14

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 0

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 58

Truyện Thanh Khâu

Chương 8

Truyện Tu La Quân Tử

FULL

Truyện Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

FULL

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 22

Truyện Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

Chương 15

Truyện Có Phỉ

Chương 15

Truyện Thiên Hiểu

FULL

Truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 50

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 4

Truyện Kiều Y Có Độc

Chương 2

Truyện Điền Viên Mật Sủng

Chương 1

Truyện Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Chương 1

Truyện Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Chương 2

Truyện Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai!

Chương 12

Truyện Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 123

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 122