Truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 80

Truyện Làm Nô

Chương 49

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 174

Truyện Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 12

Truyện Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

FULL

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 20

Truyện Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

FULL

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 8

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 35

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 36

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 8

Truyện Ái Thê

Chương 19

Truyện Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 22

Truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 22

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 15

Truyện Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Chương 4

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 4

Truyện Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 21

Truyện Khóa Thế Tình Duyến

Chương 4

Truyện Công Chúa Vô Cảm

Chương 55

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 67

Truyện Sở Cầu Khó Được Như Ý

Chương 5

Truyện Thiên Thu

Chương 82