Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 73

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 26

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 17

Truyện Cửu Vương Nhất Hậu

Chương 7

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 32

Truyện Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 27

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22

Truyện Như Hình Với Bóng

Chương 6

Truyện Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 39

Truyện Chính Cung Tiểu Thiếp

FULL

Truyện Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 175

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 73

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 43

Truyện Ngân Điêu Nữ

Chương 18

Truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 22

Truyện Dạ Hành Ca

Chương 17

Truyện Đường Trở Về

Chương 7

Truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 77

Truyện Vương Gia, Ngài Quá Phận Rồi

Chương 23

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 38

Truyện Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Chương 5

Truyện Tình Kiếp Phù Dung

Chương 5

Truyện Nương Tử Của Hoàng Tuyền

FULL