Truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

FULL

Truyện Hảo Nữ Trung Hoa

FULL

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 5

Truyện Giang Sơn Tươi Đẹp

FULL

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 42

Truyện Vương Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 9

Truyện Thê Chủ Khó Chìu

Chương 1

Truyện Phù Dung

Chương 101

Truyện Công Lược Boss Phản Diện

Chương 26

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 54

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 53

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Drop

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Truyện Làm Phi

Chương 186

Truyện Linh Kiếm Tôn

Drop

Truyện Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Chương 5

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 38

Truyện Vũ Lâm Lâm

FULL

Truyện Liễm Diễm

FULL

Truyện Lê Dạ

FULL

Truyện Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

FULL

Truyện Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

FULL

Truyện Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

FULL