Truyện Làm Phi

Chương 122

Truyện Ma Y Độc Phi

Chương 73

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 27

Truyện Thê Bằng Phu Quý

Chương 45

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 27

Truyện Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 78

Truyện Kim Nhật Hà Nhật Hề

Chương 1

Truyện Công Lược Boss Phản Diện

Chương 22

Truyện Công Lược Những Cô Gái Đó

Chương 2

Truyện Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

FULL

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Truyện Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 120

Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Chương 125

Truyện Kế Thê

Chương 311

Truyện Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 27

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 8

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 15

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 37

Truyện Độc Thê Khó Làm

Chương 19

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 5

Truyện Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 42

Truyện Nhan Dược

Chương 32

Truyện Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 119