Truyện Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 70

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 49

Truyện Vô Địch Dị Giới

Chương 10

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 90

Truyện Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Drop

Truyện Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

FULL

Truyện Kế Thê

Chương 353

Truyện Mỹ Nhân Như Họa

FULL

Truyện Trường Hận

Chương 38

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 14

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

FULL

Truyện Nữ Tôn Chi Hi Viên

Chương 5

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

FULL

Truyện Nàng Là Nương Tử Của Ta

Chương 5

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 19

Truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 162

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

FULL

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 105

Truyện Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại (Phần 1)

Chương 40

Truyện Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 115

Truyện Độc Thê Khó Làm

Chương 21

Truyện Y Khuynh Thiên Hạ

Chương 50

Truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 92

Truyện Long Luyến Long (Rồngxrồng)

FULL